Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
17.11.2015 14:43 Yazan : Yasemin GÖZKONAN KAHVECİ (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi)
21 kasım 2015 cumartesi günü doğu marmara toplumsal cinsiyet eşitliği platformunun proje kapsamında 3. Toplantısı gerçekleşecektir. tüm kadın stkkarı ve platform üyelerini toplantımıza bekliyoruz.düzce ve kocaeli illerinden servis kaldırılacaktır.düzce servis kaldırılacak alan: anıtpark meydanı saat:9:30kocaeli servis kaldırılacak alan :perşembe pazarı :9:40katılım sağlayacak kişilerin her ilde proje ortakları ile iletişime geçmesi rica edilir.ayrıca irtibat kurulacak kişiler :mehmet kaygusuzyasemin g.kahveciyer: sakarya ticaret ve sanayi odasıtarih: 21 kasım 2015, 11.00-15.00 saatleri arasındasalon: 1 no’lu eğitim salonu...
 
17.11.2015 12:55 Yazan : Yasemin GÖZKONAN KAHVECİ (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi)
Doğu marmara toplumsal cinsiyet eşitliği platformu üyelerinin de eşlik edeceği ankara ziyaretlerimiz başlıyor. Katılım sağlamak isteyen stk’ların iletişime geçmesini rica ederiz.  iletişim :proje koordinatörü               yasemin gözkonan kahveci     email adresi : yas8277@hotmail.com  rtük 19.11.2015 saat: 14:00  8 kişilik katılım  izleme ve değerlendirme dairesi başkanlığı     daire başkanı  : m. Emir ulucak üniversiteler mah. 1597. Cad. No: 13 bilkent 06800 ankara çevre ve şehircilik bakanlığı 20/11/2015 saat: 14:00  8 kişilik katılım kentsel tasarım dairesi başkanlığı ayşegül dinç yalçın daire başkanı   söğütözü mahallesi 2179. Sokak no:5 çankaya / ankara  ...
 
16.11.2015 12:42 Yazan : Yasemin GÖZKONAN KAHVECİ (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi)
Doğu marmara toplumsal cinsiyet eşitliği platformu ikinci toplantısı gerçekleşti. güvenli bir hayat var projesi kapsamında kocaeli, sakarya ve düzce illerinde faaliyet gösteren kadın odaklı çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, kent konseyi kadın meclisleri, üniversiteler ve baro temsilcilerinin oluşturduğu doğu marmara toplumsal cinsiyet eşitliği platformu toplantısının ikincisi kocaeli sivil toplum merkezinde yapıldı. Toplantıda kadın sivil toplum kuruluşları ve kadın çalışmaları yapan kuruluşların ortak bir platformda çalışma yapmaları ve kocaeli, sakarya ve düzce illerinde kadınlara verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve bölgesel düzeyde işbirliği yapılması benimsendi. Platforma bölgede kadın odaklı çalışmalar yapan tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımı hedeflenmektedir.ayrıca toplantı sonrası platform üyeleri güvenli bir hayat var projesi gölcük kadın dostu kent çalışması faaliyeti kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla gölcük kavaklı parkı anfi tiyatroda yapılan duvar boyama-el basma faaliyetine katılarak ilk ortak etkinliğini de yapmış oldu....
 
09.11.2015 17:05 Yazan : Şule ÇEVİKER AY (Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi (dükam))
Dükam olarak kadın çalışmaları üzerine araştırma, inceleme, yayın, etkinlik ve özellikle proje yapmak, toplum-üniversite bağını güçlendirmek üzere  hem bölgesel hem evrensel çalışmalar yapmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.bu sebeple; bölgesel, ulusal ve uluslararası çapta, kadın ve toplumsal cinsiyetle ilgili her konuda;* üniversitemizdeki her alandan akademisyenle  (pedagojik, sosyolojik, tıbbi, sanatsal vb. Alanlarda) çeşitli araştırma, etkinlik, proje vb. Çalışmalar konusunda aracılık yapmak,* bilimsel destek sağlamak (araştırma, anket vb. Tasarlamak, yapılan çalışmalardan akademik nitelikli yayın çıkarmak, danışmanlık yapmak),* bölgesel ve daha geniş çapta ortaklar, uzmanlar, panel vb. Ne konuşmacılar, danışmanlar vb. Sağlamak ya da önermek,* projelerin düzce ve yakın çevre koordinasyonlarını sağlamak,* toplumsal cinsiyet eğitimleri vermek,* milli eğitim'e bağlı kurumlara (öğrenci,öğretmen ve yöneticilere) toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı eğitim konusunda eğitim ve danışmanlık sağlamak,* etkinlikleri yürütmek ve katılım konusunda üniversitemiz öğrenci birlikleriyle iletişimi sağlamak, onlardan katılım ve destek almak (fikir, uygulamalara nitelikli destek, etkinlik tasarlama ve uygulama, anket uygulama vb.) vb. İhtiyaçlara cevap vermek konusunda katkı sağlamak,... Http://www.dukam.duzce.edu.tr/...
 
04.11.2015 14:38 Yazan : Yasemin GÖZKONAN KAHVECİ (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi)
Güvenli bir hayat var projesi kapsamında ilki 24 ekim 2015 tarihinde düzce'de yapılan platform toplantısı raporu ekte sunulmuş olup platformun 2. Toplantısı 07 kasım 2015 tarihinde kocaeli sivil toplum merkezinde 11.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır. toplantı sonrası gölcük kadın dostu kent çalışması kapsamında gölcük kavaklı parkında kadın stk ların katılımı ile duvar boyama-el basma faaliyeti gerçekleştirilecektir. Toplantı günü düzce ve sakarya'dan ücretsiz ulaşım, toplantı ikramları ve gölcük için servis hizmetleri proje kapsamında karşılanacaktır. Toplantıya daha önce katılım gösteren stk ların yanısıra kocaeli, sakarya ve düzce illerinde faaliyet gösteren kadın stk temsilcileri,barolar, üniversiteler ve her üç ilin ve ilçelerinin kadın meclisi temsilcileri davetlidir. Saygılarımızla...
 
04.11.2015 11:46 Yazan : Yasemin GÖZKONAN KAHVECİ (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi)
Güvenli bir hayat var projesi kapsamında platform oluşturmak için 24 ekim 2015 cumartesi günü  düzce nilüfer kadın çevre kültür ve işl. Kooperatifi salonunda ilk platform toplantımız gerçekleşmiştir. Amacı: kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında, sosyal hizmet uzmanları derneği kocaeli şubesi’nin proje sahibi, kocaeli üniversitesi, sakarya üniversitesi, düzce üniversitesi, kocaeli barosu, düzce nilüfer kadın, çevre, kültür ve işl. kooperatifi’nin proje ortağı, doğu marmara kalkınma ajansı ve gölcük kaymakamlığı’nın proje iştirakçisi olarak yer aldığı avrupa birliği ve türkiye cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “ güvenli bir hayat var- there is a life” projesi kocaeli, sakarya ve düzce illerinde yürütülmektedir.projenin genel amacı, ülkemizde kadına yönelik her tür şiddetin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin tüm tarafların işbirliği ile uygulamaya konulmasına katkıda bulunmak, sivil toplumun güçlendirilmesi yoluyla kadının insan haklarının korunması çalışmalarını bölge ölçeğinde geliştirmek, yaygınlaştırmak ve bu çalışmaları entegre etmektir. Bu doğrultuda proje kocaeli, sakarya ve düzce illerinde kadına yönelik şiddet ile mücadeleyi gündemine alan sivil toplum kuruluşlarının ve girişimlerinin kapasitesinin g...